top of page

Poskytované služby

Sběr semen lesních dřevin
 

Provádím sběr semen lesních dřevin na vybraných uznanách jednotkách. Vyhledávám vhodné porosty pro sběr a ve spolupráci s vlastníky se podílím na uznávání nových porostů. Sběry se konají s využitím horolezecké techniky, či sklízením do plachet, anebo pomocí vysavačů či přímo ze země. Věnuji se i méně známým dřevinám, které mohou navýšit diverzitu lesních porostů.

Zpracování a luštění

Osivo je zpracováváno ve vlastní sušárně a luštírně. Disponuji i prostory pro skladování.

Prodej materiálu na dekorační účely 
  • vysušené šišky
  • chvojí
  • jmelí
Letecké snímkování

 

Kontrola úrody, zdravotního stavu porostů pomocí bezpilotních leteckých prostředků.  Záchrana dronů zachycených ve výšce.

bottom of page