top of page

Sběr, zpracování, luštění a prodej reprodukčního materiálu lesních dřevin

Nabízené služby

 • Sběr osiva

 • Luštění semenné suroviny

 • Skladování

 • Prodej a dodání osiva

 • Zpracování suroviny pro dekorační účely

 • Snímkování lesních porostů

Sbírané dřeviny
 • Borovice lesní

 • Douglaska tisolistá

 • Jalovec obecný

 • Jedle bělokorá

 • Modřín opadavý

 • Smrk ztepilý

 • Tis červený

 • Bříza bělokorá

 • Buk lesní

 • Dub letní

 • Dub zimní

 • Habr obecný

 • Hrušeň polnička

 • Jabloň lesní

 • Jasan ztepilý

 • Javor babyka

 • Javor klen

 • Javor mléč

 • Jeřáb břek

 • Lípa malolistá

 • Olše lepkavá

 • Třešeň ptačí

bottom of page